MAR
31
POSITIVUS FESTIVĀLS AICINA PIETEIKTIES PALĪGUS
  • Paligu zina1.JPG

Ir sākusies pieteikšanās uz Positivus festivāla palīgu posteni, aizpildot šo pieteikuma anketu. Pretendentiem festivāla  norises laikā jābūt vismaz 18 gadus veciem un pilniem apņēmības godprātīgi veikt palīga pienākumus. Pieteikšanās notiks līdz 2014. gada 25. aprīlim. 

Positivus palīga darbs ir lieliska iespēja gūt ieskatu un pieredzi lielākajā Baltijas mūzikas festivāla organizācijā, kā arī baudīt tā daudzpusīgo programmu no darba brīvajā laikā. Pēc saņemto anketu izvērtēšanas pretendenti ar atbilstošām prasmēm un pieredzi tiks iesaistīti Positivus festivāla organizēšanā, teritorijas sagatavošanā un labiekārtošanā, kā arī citu nepieciešamo palīgdarbu veikšanā gan pirms pasākuma, gan tā norises laikā.

Izvēlētie palīgi saņems personīgu uzaicinājumu noformēt darba līgumu, pēc kura saņems drošības naudas rēķinu EUR 36 apmērā. Rēķina apmaksai jānotiek desmit dienu laikā. Pēc rēķina apmaksas tiks piešķirta Positivus festivāla palīga statuss un tālākā informācija.

Katram festivāla palīgam tiks sastādīts darba grafiks - visās festivāla dienās kopā paredzot 15 darba stundas. Vienas maiņas ietvaros katrs palīgs strādās trīs stundas, pārējo laiku izmantojot festivāla apmeklēšanai un mūzikas baudīšanai. Veiksmīgas saistību izpildes gadījumā iemaksātā drošības nauda līdz 31. jūlijam tiks pilnībā atmaksāta.