Lietošanas noteikumi

Izmantojot Positivus Music interneta veikala tīmekļa lappusi, jāņem vērā sekojoši noteikumi, kas nosaka attiecības starp SIA “POSITIVUS”, reģistrācijas numurs 40003616297, juridiskā adrese: ŪDENS IELA 12-106, Rīga, LV-1007, Latvija (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS) un personu (turpmāk tekstā PIRCĒJS) kura veic pirkumu interneta veikalā www.positivusfestival.com

PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par e-biļešu un preču tirdzniecību. PĀRDEVĒJS neuzņemas atbildību par pazaudētām vai bojātām e-biļetēm.
Pasākuma atcelšanas, atlikšanas vai norises vietas maiņas gadījumā ar biļešu atpirkšanu un/vai kompensēšanu nodarbojas PASĀKUMA ORGANIZATORS, ja nav paziņots citādi.

PĀRDEVĒJS interneta veikalā www.positivusfestival.com pārdod ieejas biļetes uz pasākumu tikai E-BIĻETES veidā, kas ir PDF fails, kurš tiek nosūtīts uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi. PIRCĒJS pats ir atbildīgs par E-BIĻETES PDF faila izprintēšanu un drošību. PIRCĒJAM interneta veikalā e-biļešu iegādei katram solim ir dotas 30 minūtes.  Apmaksu iespējams veikt, izmantojot maksājuma karti (Visa, Visa Electron, MasterCard un Maestro), Swedbanka vai Nordea internetbanku. Ja doto 30 minūšu laikā maksājums netiek veikts, e-biļetes nonāk brīvai tirdzniecībai.

PIRCĒJS, izmantojot interneta veikalu e-biļešu un/vai preču iegādei apliecina, ka ir 18 gadus vecs, pilnu atbildību nesoša persona (7-18 gadus vecām personām ar ierobežotu atbildību ir nepieciešams pilnu atbildību nesošas personas apstiprinājums, ka viņam ir dotas tiesības izmantot Positivus interneta veikalu); ir juridiska persona, kuras pārstāvim ir visas tiesības šīs juridiskās personas vārdā izmantot Positivus interneta veikalu un uzņemties šīs juridiskās personas saistības;
viņš vai viņa ievēro un pilda Positivus interneta veikala noteikumus;
neizmanto e-biļešu, preču un/vai mp3 iegādei trešās personas maksājuma karti.

PIRCĒJS labprātīgi sniedz ziņas par sevi, kuras ir nepieciešamas pirkuma veikšanai Positivus interneta veikalā.
PĀRDEVĒJS garantē sniegtās informācijas konfidencialitāti. PIRCĒJAM vienā pirkuma reizē ir iespēja iegādāties ne vairāk kā 6 e-biļetes. Jebkāda Positivus interneta veikala tīmekļa lappuses, tās satura vai informācijas izmantošana pretlikumīgos nolūkos, arī pārdošanas un tālākpārdošanas, reklamēšanas vai citos komerciālos nolūkos ir aizliegta bez PĀRDEVĒJA rakstiskas piekrišanas.

PĀRDEVĒJS un PASĀKUMA ORGANIZATORS nav atbildīgs par to vai e-biļetes uzrādītāja persona ir arī e-biļeti nopirkusī persona un neatbild par šajā gadījuma izraisītajiem zaudējumiem. PĀRDEVĒJS un PASĀKUMA ORGANIZATORS neuzņemas atbildību par e-biļetes ļaunprātīgu pavairošanu. Pasākuma teritorijā tiks ielaists tikai viens apmeklētājs - pirmais e-biļetes uzrādītājs. Nopirktās ebiļetes atpakaļ nepieņem un nemaina. Jebkuras nesaskaņas, kas rodas starp PIRCĒJU un PĀRDEVĒJU tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Biļetes izmantošana komercuzņēmumu popularizēšanas pasākumos, akcijās, loterijās bez saskaņošanas ar organizatoru ir aizliegta.

WWW.POSITIVUSFESTIVAL.COM